PROGRAM KINA POCITY AUGUST 2014– LANOVÉ CENTRUM, SÍDLISKO 3 31.7., 20:45 h VEĽKÝ GATSBY (The Great Gatsby, USA, 2013, 143 min., r.: B. Luhrmann) Velký Gatsby sleduje príbeh Nicka Carrawaya, ktorý opustí stredozápad a na jar v roku 1922 sa vydáva do New Yorku, mesta stelesňujúceho uvoľňujúcu sa morálku a populárny jazz. Carraway hľadá svoju vlastnú...