20.11., 19:30 h DEŇ NÁŠ KAŽDODENNÝ

Zakázané filmy II.: Deň náš každodenný

Československo, 1969, 89 min, r. Oto Krivánek

Improvizácia je nepriateľom totalitných režimov. Film, ktorý vzniká bez vopred pripraveného, a teda schváleného scenára bol v 60. rokoch škandálom, hoci sa v ňom riešia len tie najbanálnejšie veci života, napríklad strata ilúzií.
Deň náš každodenný… sa označuje za hraný film, no hlavní protagonisti, rodina Ravingerovcov, v ňom hrajú samých seba. Bývajú u seba doma, nič nie je štylizované. Ide o „obyčajnú“ rodinu, ktorá nie je ničím výnimočná a ktorá žije svoj každodenný život. Je to život bez veľkých drám, hoci každý člen domácnosti má svoje starosti. Tento film o všednom živote je takmer sociologickým pohľadom na bežnú rodinu v Československu na konci 60. rokov. Sledujeme dynamiku rodiny a vzájomné vzťahy, hierarchiu a „konflikt“ medzi racionálnym a emocionálnym. Vidíme dospievanie detí a s tým spojený tlak rovesníkov, strach z vylúčenia, prvé stretnutie s láskou, no taktiež finančné problémy a otázky spojené s tým, čo si rodina môže dovoliť.
Vstup: 3€/2€ (s preukazom FK)