18:00 h Opäť dieťaťom
(Lihijot Šuv Jeled – Izrael, Izr., 2017, 1h, réžia: Gabriel Volkovič, Moj Volkovič, hebrejsky, arabsky, anglické a slovenské titulky)

Film prostredníctvom momentiek z Izraela približuje, ako svoju krajinu vníma, ich vlastnou optikou, jedenásť vybraných detí pochádzajúcich z rôznych prostredí a demografických skupín. Ich úprimné názory odzrkadľujú, čo deti okolo seba vidia, čo si o tom myslia a ako to chápu. Tieto deti náš svet čoskoro po nás zdedia a ich myšlienky a činy zmenia krajinu, v ktorej teraz vyrastajú. Na ich názoroch záleží, pretože deti tvoria našu budúcnosť.

A snapshot of Israel, as seen through the lens of eleven selected children from different backgrounds and demographics. This candid view casts an intimate and personal light on Israel’s youth -what they view, how they think, what they learn, and the astonishing impact their thoughts and lives have on their country and the world they will soon inherit. It’s their opinions that matter since they are the ones who will create our future.

19:30 Ben-Gurion
(Ben-Gurion, Epilogue, Izrael / Francúzsko / Nemecko, 2016, 1h 10 min, réžia: Jariv Mozer, anglicky, anglické a slovenské titulky)

V útrobách archívu sa filmárom podarilo náhodne objaviť 6 hodinový rozhovor s jedným z najväčších politických lídrov modernej histórie – s Davidom Ben-Gurionom, dlhoročným premiérom a spoluzakladateľom Štátu Izrael. V roku 1968, keď vznikol rozhovor, mal 82 rokov. Svoje posledné roky sa rozhodol pre život bokom od politického diania, v odľahlej púšti, kde pracoval na uskutočnení svojej vízie, ako aj sna všetkých Izraelčanov – premeniť púšť na úrodnú pôdu. Cieľom filmu je poskytnúť divákom pohľad do Ben-Gurionovej duše a predstaviť jeho názory, ktoré formovali prvé roky politiky v Štáte Izrael, a ešte i dnes stále ovplyvňujú dôležité rozhodnutia pre jeho budúcnosť.

In the great depths of the archive, six hours of interview footage was discovered of one of modern history’s greatest leaders – David Ben-Gurion. It is 1968 and he is 82 years old, Five years before his death. He lives in his secluded home in the desert, removed from all political discourse, which allows him a hindsight perspective on the Zionist enterprise. Ben-Gurion’s introspective soul searching is the focus of this film, and his clear voice provides a surprising vision for today’s crucial decisions and the future of Israel.

Vstup: 3€/2€ s preukazom FK