Lanové centrum, Tomášikova 60, Prešov.                   PDF plagát } else {