Skip to content Skip to footer

12.2. Striedavá starostlivosť

12.2., utorok, 19:30 h

Striedavá starostlivosť

(Jusqu᾿à la garde, FR, 2017, 93 min, r. Xavier Legrand)

Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to nie je niečo čo príde a odíde. Musíte byť stále v strehu. Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak s ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo proti jemu. A sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš prospech.