Kontakt

LETNÉ KINO POCITY

Záhradné kino za Scalou, Masarykova 7, Prešov

Počas školského roka nás nájdete tu:

Kino Pocity
Stromoradie

Kmeťovo stromoradie (oproti schodom k Pedagogickej škole)

08001 Prešov

Prevádzkovateľ a fakturačná adresa:

PO.CITY
Prostějovská 28, 08001 Prešov
IČO: 42038995
DIČ: 2022298113
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2715 6484

Info: kinopocity@gmail.com